1. Huutokauppaan osallistuminen, tarjousten tekeminen ja sitovuus

  • Huutokauppaan voi osallistua sähköisesti Maatori.fi-sivustolla rekisteröitymisen ja käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen.
  • Jokainen palvelussa esitetty tarjous on sitova, kunnes huutokaupassa esitetään korkeampi hyväksytty tarjous. Huutokaupan päätyttyä vain korkein tarjous on sitova.
  • Maatorilla on oikeus hyväksyä tai hylätä annettu korkein tarjous, ellei ilmoituksessa toisin mainita. Maatori pyrkii ilmoittamaan korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä mahdollisimman nopeasti. Mikäli korkeinta tarjousta ei hyväksytä tai hylätä kahden (2) arkipäivän kuluessa huutokaupan päättymisestä, ei tarjous enää sido ostajaa.

2. Muut ehdot

  • Huutokauppaan osallistuminen ilman ostoaikomusta on kiellettyä, ja Maatori oy varaa oikeuden poistaa huudot, joiden se epäilee olevan tehty muista syistä kuin tavanomaisen kaupankäynnin harjoittamiseksi.
  • Kuhunkin huutokauppaan sovelletaan lisäksi sitä koskevassa ilmoituksessa esitettyjä ja/tai viitattuja myyntiehtoja.

Maatori oy.llä on oikeus koska tahansa muuttaa näitä huutokauppaehtoja.

 

1. REKISTERÖITYMINEN PALVELUUN

Palvelun käyttäminen edellyttää hyväksytysti suoritettua rekisteröitymistä.

Käyttäjän tulee antaa rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyt tiedot ja niiden tulee olla oikeita ja aina ajantasaisia. Käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen. Käyttäjänä voi myös olla oikeushenkilö. Oikeushenkilön puolesta toimivalla henkilöllä tulee olla asianmukainen valtuutus edustaa oikeushenkilöä.

Käyttäjällä voi olla ainoastaan yksi (1) Tunnus ja tili Palvelussa, ellei Palveluntarjoaja ole erikseen myöntänyt tälle useampia Tunnuksia tai tilejä.

2. KAUPANTEKO

Kuhunkin Huutokauppaan sovellettavat ehdot ilmenevät kyseisen Huutokaupan Ilmoituksesta ja/tai siinä viitatuista dokumenteista (kuten Huutokauppaehdot ja Myyntiehdot).

Kaupan hinta, kauppahinnan maksaminen sekä muut kauppaan ja Kohteeseen liittyvät ominaisuudet ja toimenpiteet sovitaan erikseen huutokaupan jälkeen.

1) Ostajan tulee tutustua huolella kohteeseen sekä kaikkiin kohteesta annettuihin tietoihin ennen tarjouksen tekemistä ja pidättäytyä tarjouksen tekemisestä, mikäli ostajalla ei ole riittäviä tietoja kohteesta (esim. odotetun käyttöiän, kunnon, kulumien tai päivitysmahdollisuuksien osalta). Tarjouksen teko ilman ostoaikomusta on kiellettyä.

– Myyjä ei ole vastuullinen mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, eikä velvollinen suorittamaan mitään hyvitystä tai hinnanalennusta.

2) Kohde tulee maksaa myyjän toimittamien maksuohjeiden mukaisesti yhden (1) arkipäivän kuluessa tarjouksen hyväksymisestä lukien (esimerkki: jos tarjous hyväksytään maanantaina klo 18, on kauppahinta maksettava viimeistään tiistaina klo 24:ään mennessä).